Hasiera
Eibarko Hiri Hondakinen zerbitzua emateagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko hasierako onarpena