Hasiera
Hiri Hondakinen Zerbitzua Eibarren emateko Tasa Arautzen duen Ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena