Hasiera
Hiri Hondakinen Zerbitzua Eibarren emateko Tasa arautzen duen Ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena