Hasiera
Hiri Hondakinen Zerbitzua Eibarren emateko Tasa Arautzen duen Ordenantzaren hasierako onarpena