2020ko 2 aldiko zabor tasan hobariak aplikatzeko

1203. anuncio BOGipuzkoa.pdf