Informazio ekonomikoa

AURREKONTUAK ETA ONARTUTAKO AURREKONTU-ALDAKETAK

2019

2020

2021

2022

2023

2024

URTEKO KONTUAK ETA AUDITORETZAKO ETA FINANTZA-KONTROLEKO TXOSTENAK

2019

2020

 2021

2022

2023

AURREKONTU-EGONKORTASUNARI ETA FINANTZA-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENAK

2019

 2020

 2021

2022

2023

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA

2019

2020

2021

2022

2023

ONDASUNEN INBENTARIOA

2020

2021

2022

PLANAK ETA PROGRAMAK

  • Iruzurraren kontrako Neurrien Plana: Atal honetan, plan horri buruzko informazioa aurkituko duzu, bai eta udal-mailan Iruzurraren aurkako Batzordea eratzeari buruzkoa ere, Espainiako Gobernuak onartutako Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (PRTR) kudeaketatik eratorritako iruzurraren aurkako borrokaren arloko legezko betebeharrak betetzeko xedez.
Puntu morea