Udal sailak eta zerbitzuak

Idazkaritza

Idazkaritza arloan eskaintzen ditugun zerbitzuak honako hauexek dira: Aktak eta bilkurak, Sarrera eta Irteera Erregistroa, Ediktuen taula, Ondare-erantzukizuneko-espedienteak, Ondasunak eta ondarea, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak eta Aholkularitza juridikoa.

Ekonomia arloa

Sail honen barrua aurkituko dituzu Kontratazioen Unitatea, Kontu-hartzailetza Unitatea eta Diruzaintza Unitatea

Langileriaren antolaketa eta Laneko segurtasuna

Eginkisun desberdinak ditugu batetik langileriaren antolaketari dagozkionak eta bestetik laneko segurtasuna bermatzeko.

Zerbitzuak

Sail honen barruan prestatzen ditugun zerbitzuen informazioa daukazu: Hiri Hondakinen bilketa, Gaikako bilketak: Papera eta Kartoia, Ontzi arinak, Beira, Pilak, Etxeko olioa, Arropa zaharra eta Biohondakinak, Traste Zaharren bilketa, Industrialdeetako bilketa, Garbiguneak, Kale Garbiketa, Animalien bilketa eta Urruzunoko Hondakin Geldoen itxitako Zabortegiaren Kudeaketa.

Puntu morea