Fakturazio elektronikoa

Faktura elektronikoei buruzko araudi berri bat aplikatuz, 2015eko urtarrilaren 15ean abiatu zen Gipuzkoako fakturen sarrera puntu orokorra (FSPOe) abiatu zen. Puntu orokor horren bidez, hornitzaileek eta kontratistek Gipuzkoako Herri Administrazioari bidaltzen dizkien faktura elektronikoak jasoko dira.

Sarrera puntu orokorraren (FSPO) ezaugarriak eta eremua 2014ko abenduaren 1eko 632/2014 Foru Aginduan daude jasota (GAO, 234 zk., 2014ko abenduaren 9koa).

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea Gipuzkoako Foru Aldundiaren faktura elektronikoen puntu orokorrari atxikita dago, 632/2014 Foru Aginduaren 4. artikuluan ezarritako baldintzetan.

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatera faktura elektronikoak bidali behar dituztenak:

Faktura elektronikoa sustatzeari eta sektore publikoan fakturen kontularitza-erregistroa sortzeari buruzko 25/2013 Legeak eskatzen duenarekin bat etorriz, 5.000 euroko edo gehiagoko fakturak formatu elektronikoan bidaltzeko betebeharra ezartzen da.

Zenbateko horretara iristen ez diren fakturen kasuan, faktura elektronikoa bidaltzea borondatezkoa izango da.

Faktura elektronikoak PGEFe Gipuzkoako Fakturen Sarrera Puntu Orokorraren bidez bidali beharko dira (https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua)

Esteka horretan, faktura elektronikoen bidalketari buruzko informazio zehatza erakusten da, baita ef4ktur faktura elektronikoak egiteko programa doan deskargatzeko sarbidea ere. ef4ktur aplikazioaren bidez, faktura elektronikoak zuzenean bidal daitezke aplikaziotik bertatik PGEFera.

Debabarrena eskualdeko mankomunitateko unitate organikoen DIR3 kodeak:

 Organo kudeatzailea: L05200001

 Unitate tamitatzailea: L05200001

 Kontabilitate-bulegoa: L05200001

Puntu morea