Gastuen aurrekontua: xehetasuna partidaka

Gastuen aurrekontua xehetasuna partidaka.pdf