5. Edukiontzira apuntatu zaitez

Eibarko udalerrian 5. edukiontzira apuntatzeko, datu pertsonalen baimen orria bete behar duzu eta Gipuzkoako Urak igorritako ur fakturaren fotokopia bat ekarri, edota, alta edo titular aldaketa.

Puntu morea