5. Edukiontzira apuntatu zaitez

Eibarko udalerrian 5. edukiontzira apuntatzeko, datu pertsonalen baimen orria bete behar duzu eta Gipuzkoako Urak igorritako ur fakturaren fotokopia bat ekarri, edota, alta edo titular aldaketa.