2020ko kontu orokorraren onarpenaren ziurtagiria

certificado cuenta general 2020.pdf