2021eko aurrekontuaren behin betiko onarpena BAO

Aprob.definitiva Ppto 2021 BOB.pdf