Diruzaintza Unitatea

Hauxe duzu Diruzaintzako Unitatearen zeregina: finantza-baliabideen kudeaketa antolatzea. Horretarako, kutxako batasunaren printzipioari jarraitzen diogu, sortutako funts eta balio guztiak zentralizatzen ditugu, betebeharrak behar den orduan betetzeko diru-baliakizunak denboran banatzeaz arduratzen gara eta, gainera, lege-, eraginkortasun-, eragimen- eta kalitate-printzipioak betetzen ditugu.

Zerbitzu hauek ematen ditu:

  • Mankomunitateak bere gain hartu dituen betebeharrak betetzeko ordainketak egitea (obrak egindako eta zerbitzuak emandako hartzekodunei, mankomunitateko langileei, ...)
  • Bermeak kudeatzea: bermeak, abalak eta abar eratzea, betearaztea eta itzultzea.
  • Banku-kontuak eta bankuetako beste gordailu batzuk kudeatzea.
  • Ordaintzeko epeak eta moduak zehaztea.
  • Banku-helbideratzeak kudeatzea.
  • Mankomunitatearen kide diren Udaletxeei zerbitzu-prestazioarengatik dagokien kuoten sarreren kontrola.
  • Eibarko udalerriko Hiri Hondakinen tasen likidazioa kontrolatzea.