Kontratazio Unitatea

  • Kontratazio-espedienteak tramitatzeko, haien jarraipnea egiteko eta haien berri emateko prozedura diseinatzea, zaintzea eta garatzea, jardunbideak erraztu, bateratu eta eraginkorragoak izateko eta, ondorioz, hobetzeko.
  • Kontratazailearen profila mantentzea.
  • Kontratuen Erregistroa mantentzea, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legeari jarraituz kontratu publikoen berri emateko ezartzen dituen betebeharrak gehituta.
  • Kontratazio-espedienteak bideratzea eta kontratazio-mahaietako idazkaritza-lana betetzea.

Puntu morea