Debabarrena Mankomunitateak Elgoibarko Urruzuno zabortegia behin betiko zigilatu aurreko lanak hasi ditu

2020ko uztailaren 16a

Zigilatze lan definitiboak 2021eko udaberrian hastea espero da eta orain aurrez egin beharreko obrak hasi dira.

Debabarreneko Mankomunitateak Elgoibarko Urruzunoko zabortegia behin betiko zigilatu aurreko lanak hasi ditu. Zigilatze lanak 2021eko udaberrian hastea aurreikusten da eta aurrekontua 985.000 eurokoa da.

2019an Eusko Jaurlaritzak Urruzunoko zabortegiko 2. guneko zigilatze lanetarako Ingurumen Baimen Bateratua eman zuen eta azken hilabeteetan Debabarrena Mankomunitateak abian jarri dituen zigilatu aurreko zenbait lan ezartzen dira bertan. Zabortegiaren 1. gunea, Albitxuriko poligonoa gainean duena, zigilatuta dago eta baimen propioa du.

 

2. gunea zigilatu aurreko lanak

Zigilatze lanak hasi aurretik, azterketa topografiko bat egin zen, ur-iturburuak identifikatzeko eta UTM koordenatuak hartzeko. Bestalde, 2019ko martxotik zabortegiko lixibiatuen kontrola egiten da eta ingurumen-baimen integratuan ezarritako parametroak aztertzen dira. Egungo datuen arabera, ez da gainditzen zabortegiko uretarako ingurumen-baimen integratuan ezarritako parametrorik.

Lurzoruaren egoera ere aztertu da. Kutsadura-iturri bakoitzari lotutako lurzoruari eragiteko probabilitatearen zehaztapena, kokalekuaren eta lurzoruaren kutsaduragune potentzialen kalifikazioa eta hartu beharreko neurrien proposamenak aztertu dira.

Era berean, 5 putzu egin dira lurpean egon daitezkeen gasak ateratzeko. Putzuak egin ondoren, dauden gasen neurketak egingo dira, eta gero gas horiek ateratzeko sistemarik onena proposatuko da zigilatze-fasean.

Azkenik, Ingurumena Zaintzeko Plan bat ere sortu da, Eusko Jaurlaritzaren baimenean ezarritako parametroen ingurumen-jarraipena egiteko.

 

Zigilatzeko lanak

Mankomunitateak 2021eko apirilean zigilatze-lanak hasteko planificatu ditu aurretiazko lanak eta administrazio-prozedurak. Modu honetara, lanak uda-garaian egingo dira, ur-pilaketaren arazoak minimizatzeko.

Ingurumeneko Baimen Bateratuak ezartzen du zabortegiaren azken zigilatze-sekuentzia: 2 mm-ko lodiera, 60 cm-ko lurzorua eta 15 cm-ko landare-lurra dituen geomintza. Oinarrizko sekuentzia horri iragazketa-ur garbien geruza drainatzaile bat, hesi geologiko artifizial bat eta gasen drainatze-geruza gehituko litzaizkioke. Zigilatze lanen aurrekontua 985.000 eurokoa da.

Lan hauekin, mankomunitateak Urruzunoko zabortegia behin betiko zigilatzeko helburua beteko du. Hondakinen isurketa da hondakinen hierarkiaren azken katebegia, non hondakinen prebentzioa, berrerabilera eta birziklapena lehenesten diren. Mankomunitateak adierazi du ekintza horiekin "erabat konprometituta" dagoela.