Eibarko udalerrian hiri-hondakinak biltzeko zerbitzu publikoa egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren behin betiko onarpena, 2018 ekitaldia

2017ko azaroaren 28a

Dokumentua hemen kontsultatu dezakezu.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2017ko abenduaren 1ean argitaratu da.