Eibarko udalerrian hiri-hondakinak biltzeko zerbitzu publikoa egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketaren behin betiko onarpena, 2018ko ekitaldia

2018ko otsailaren 20a

2018ko otsailaren 20an argitaratu da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.


Puntu morea