Eibarko udalerrian hiri-hondakinak biltzeko zerbitzu publikoa egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren bigarrengo aldaketaren behin betiko onarpena

2016ko otsailaren 2a

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da 2016ko otsailaren 2an.