Zirkular informatiboa

2020ko martxoaren 18a

Kontratazio publikoan epeak eteteari buruzko ondorengo zirkularra igortzen da, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren ondorioz.

Eskaintzak aurkezteko epean dauden lizitazio espedienteetan, epeak eten egingo dira, alarma-egoera amaitu eta hurrengo egunetik aurrera hasita.

Aurretiazko esleipen baldintzak betetzeko dokumentazio osagarriaren aurkezpen fasean dauden espedienteetan eta kontratua formalizatzeko daudenetan, ekintza administratibo horien epeak eten egingo dira ere. Hala ere, enpresa irabazleek aurreko baldintzak borondatez betetzen badituzte, kontratazio espedientearen izapidearekin jarraitu ahal izango da.


Puntu morea