Kontu-hartzailetza Unitatea

Kontuen eta Ondarearen barne kontroleko zerbitzua

  • Aurrekontuak egiten laguntzea, haien onarpena eta aldaketak tramitatzea, nola gauzatzen den ikusteko jarraipena egitea eta likidazioa egitea.
  • Sarrerak eta gastuak kontrolatzea eta ikuskatzea.
  • Aurrekontu-kontabilitatea, aurrekontuz kanpokoa eta ondare-kontabilitatea eramatea.
  • Udal organoei ekonomia- eta finantza-aholkuak ematea.

Errenta zerbitzua

  • Zerga eta prezio publikoak kudeatzea.
  • Datu-base fiskala mantentzea.
  • Zergadunei arreta-zerbitzua ematea eta erreklamazioak tramitatzea.
  • Zerga-ordenantzak kudeatzea.

Puntu morea