Zerbitzuak eta zereginak

AKTAK ETA BILKURAK

 • Gobernu Komisiorako, Batzorde Orokorrerako eta Kontuen Komisiorako deialdiak egitea.
 • Bilkuretara joatea eta bilkura horien aktak egitea.
 • Erabakiak bideratzea eta jakinaraztea.
 • Lehendakariaren Dekretuak eta eskuordetutako ebazpenak jasotzea, aztertzea eta izenpetzera eramatea.
 • Erabakiak, Dekretuak eta ebazpenak Gobernu Komisioaren eta Batzar Orokorraren akta-liburuetan jasotzea.

SARRERA ETA IRTEERA ERREGISTROA

 • Erakundeetatik jasotako agiriak Sarrera Erregistroan erregistratzea.
 • Sarrerak eta irteerak erregistratzeko liburuak kontrolatzea eta taxutzea.

EDIKTUEN TAULA

 • Argitaratzeko jasotako iragarkiak ediktuen taulan ateratzeko lana kudeatzea.
 • Taulan derrigorrean argitaratu behar diren Mankomunitate beraren iragarkiak kaleratzea.

ONDARE-ERANTZUKIZUNEKO ESPEDIENTEAK

 • Espedienteak ebazpen-proposamena arte tramitatzea.

ONDASUNAK ETA ONDAREA

 • Ondareko ondasun higiezinen altak eta bajak eta haien sailkapena kontrolatzea.
 • Urtero egitea Udal Ondasunen Inbentarioa.
 • Ondasun higiezinen salerosketa-espedienteak tramitatzea.

ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAK

 • Bidali beharreko espedienteak prestatzea, bertaratzeak, abokatuak izendatzea...

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

 • Arauzko txostenak egitea espedienteen legezkotasunari buruz.
 • Gobernu-organoei eta teknikariei ahoz zein idatziz aholku ematea.

Puntu morea