Informazio ekonomikoa

Ekonomia-, finantza- eta aurrekontu-informazioa

AURREKONTUAK ETA ONARTUTAKO AURREKONTU-ALDAKETAK

2019

2020

2021

2022

 

URTEKO KONTUAK ETA AUDITORETZAKO ETA FINANTZA-KONTROLEKO TXOSTENAK

2019

2020

 2021

 

AURREKONTU-EGONKORTASUNARI ETA FINANTZA-IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENAK

2019

 2020

 2021

 

HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ BESTEKO EPEA

2019

2020

2021

2022

 

ONDASUNEN INBENTARIOA

2020

2021